web stats
diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow
Soukka-seura ry - Sökö-sällskapet rf

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Tietotori

Oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnalle kohdeavustuksien jaosta

ESPOON KAUPUNKI
Kulttuurilautakunta

Oikaisuvaatimus koskien kulttuurilautakunnan päätöstä § 40 (Kulttuurin kohdeavustukset, erä 5), pöytäkirja 30.8.2016

Kaikki kohdeavustushakemuksemme, eli Soukka-päivä 400 €, Itsenäisyyspäivän juhla 650 € ja Nuutinpäivän tapahtuma 450 €, on hylätty kokonaisuudessaan. Kulttuurilautakunta on ennen kuluvan vuoden avustusten jakamista ilmoittanut, että
Vuonna 2016 lähikulttuurin kohdeavustusten myöntämisessä painotetaan erityisesti tapahtumia ja toimintaa, joissa Espoon kaupunkiympäristöjä kehitetään asukaslähtöisesti, yhdessä erilaisten asukasryhmien kesken ja kestävä elämäntapa huomioiden (kulttuurilautakunta 15.12.2015).

Jätetyissä tapahtumien toimintasuunnitelmissa on selvitetty tapahtumien luonnetta. Niistä selviää kirkkaasti, että tapahtumat toteuttavat erinomaisen hyvin kulttuurilautakunnan painotuksia.
Kulttuurilautakunnan tulee noudattaa kohdeavustuksista päättäessään mm. Hallintolain 6 §:ää. Laissa määritelty periaate turvaa erityisesti perusteltuja odotuksia ja yksityisen asemaa suhteessa viranomaisen toiminnan odottamattomiin haitallisiin tai epäedullisiin muutoksiin. Hallintolain perusteluissa (HE 72/2002) edellytetään ratkaisutoimissa johdonmukaisuutta siten, että samankaltaisissa tapauksissa tosiseikkoja arvioidaan samoin perustein. Tästä poikkeamisen tulisi perustua tapausten erityislaatuun. Säännösehdotuksen esitöiden mukaan lakiin sisältyy myös vaatimus, että viranomaistoimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Yksityisen oikeussubjektin tulee voida luottaa julkista valtaa käyttävien tekemien päätösten pysyvyyteen ja johdonmukaisuuteen. Esitöissä oleva luottamuksensuojaperiaate turvaa viranomaisen tekemiä odottamattomia muutoksia vastaan.

Lautakunta on kuluvanakin vuonna jakanut kohdeavustuksia erilaisia kyläjuhlia varten monille yhdistyksille, enimmillään jopa monia tuhansia euroja yhdistystä kohden.  Soukka-seuran toimintaa tehdään pitkäjänteisesti, ja yleensä kaikki suuremmat yleisölle tarkoitetut tapahtumat ovat mainittuja toimintasuunnitelmassa. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että seura voisi odottaa kulttuurilautakunnan tulkitsevan niiden kaikkien sisältyvän kulttuurilautakunnan myöntämän toiminta-avustuksen piiriin. Tässä on huomattava, että myönnetty toiminta-avustus ei suuruudeltaan kata edes jäsentiedotteiden postimaksuja.

Seura on aiempina vuosina saanut kohdeavustusta itsenäisyyspäivän juhlaa varten. Nyt hylkäämisen perusteluna on, että kaupunki järjestää oman juhlan itsenäisyyspäivänä. Perustelu on kestämätön. Kaupunki on järjestänyt jo monena vuonna aikaisemminkin juhlan ja jakanut siitä huolimatta Soukka-seuralle kohdeavustusta omaa juhlaa varten. Mainittakoon, että seura on järjestänyt juhlan jo yli 40 kertaa. Joka kerta juhlatila, Soukan kappeli, täyttyy ääriään myöten.

Edellä olevan perusteella katsomme, että kulttuurilautakunta ei ole noudattanut hallintolakia päätöstä tehdessään ja vaadimme lautakuntaa oikaisemaan päätöksensä.


Espoossa 19.9.2016

Soukka-seura ry, Sökö-sällskapet rf

Matti Viikari                                                                        Maija Jäppinen
puheenjohtaja                                                                     sihteeri

postiosoite:
Soukka-seura ry, Sökö-sällskapet rf
c/o Matti Viikari
Soukanniitty 15 B
02360 Espoo

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Espoo.fi kaavoitus

ELY-keskus antoi oikaisukehotuksen Espoon valtuuston pohjois- ja keskiosien yleiskaavapäätöksestä  

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut oikaisua pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymispäätökseen. Valtuusto...

Lue lisää »

Finnoon keskuksen asemakaavoitus uudelleen työn alle – lintujen suojeluun vahvempi velvoitus

Toukokuussa kumoutunut asemakaava valmistellaan uudelleen syksyllä. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn...

Lue lisää »

Uutiset Kotiseutuliitto.fi

Kotiseutuliiton hallitukseen uusina Tuula Aitto-oja Oulaisista, Hanna-Kaisa Siimes Helsingistä ja Ari Sirén Valkeakoskelta

Sampo Suihko jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Anna-Maija Korhonen sekä Tuija Ahola varapuheenjohtajina...

Lue lisää »

Mestarit ja kisällit -hanke on monen Suomen tavoitteen ja kipukohdan ytimessä

Suomen Kotiseutuliiton ylisukupolvinen kulttuuriperintöhanke Mestarit & kisällit  vastaanotti tänään Euroopan...

Lue lisää »