web stats
diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow
Soukka-seura ry - Sökö-sällskapet rf

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tietotori

Kannanotto Riilahdentien parantamisesta

Riilahdentien parantaminen

Soukka-seura on alueen asukkaiden edustajana tehnyt useita kertoja kaupungille ehdotuksia asemakaavan muuttamista siten että Riilahdentien eteläpää säilyisi nykyisellä paikalla Kaitalahden ruovikossa ja sen liittymää Soukanväylään parannetaan. Riilahdentiellä liikkuu varsin paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä, joten kevyelle liikenteelle varattu osa tulisi samassa yhteydessä rakentaa tien yhteyteen.  Aiemmat esitykset eivät ole johtaneet toivottuun muutokseen.
Kun nyt Espoon kaupunki on irtisanonut Soukka-seuran vuokrasopimuksen Vesiniityn puutarhapalsta-alueesta kuluvan vuoden lopussa, tarkoituksenaan rakentaa Riilahdentien loppupää kulkemaan Vesiniityn rivitalojen pihojen vierestä, kokoontuivat asukkaat sunnuntaina 29.9.2013 Vesiniittyyn pohtimaan tilannetta.  Asukkaat yhdessä Soukka-seuran kanssa päättivät jättää päättäjille seuraavan vetoomuksen:

ESPOON KAUPUNGINVALTUUSTOLLE / KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE

Me allekirjoittaneet pyydämme, että Espoon kaupunki muuttaisi 31. kaupunginosan Kaitaa, Vesiniityn alueen asemakaavaa koskien Riilahdentien eteläpään muuttamista.
Ehdotamme, että Riilahdentien linjaus pidettäisiin ennallaan lukuun ottamatta sen liittymää Soukanväylään. Risteys tulisi siirtää 10-20 metriä pohjoisemmaksi, jolloin risteykseen saataisiin parempi näkymä ja kulma. Tulvaongelmien välttämiseksi Riilahdentietä tulisi korottaa matalimmilta osiltaan.

Perusteluina ehdotukselle esitämme seuraavaa:
Nykyinen kaava on lähes 30 vuotta vanha. Nykyisillä asukkailla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa kaavaan eikä edes syytä alueelle muuttaessaan olettaa, että tietä enää rakennettaisiin näin pitkän ajan kuluttua kaavan vahvistamisesta. Kaavan mukainen tie haittaisi kohtuuttomasti alueella asuvia. Tie ja sillä kulkeva suhteellisen vilkas liikenne tulisi kohtuuttomasti häiritsemään vain muutamia metrejä tien pohjoispuolella olevien asumisoikeusasuntojen asukkaiden elämää. Kyseisiä asuinrakennuksia ei ole rakennettu ottamaan huomioon linja-autoliikenteen meluhaittaa ja jatkuva melu sekä liikenteestä syntyvät pienhiukkaset tulisivat aiheuttamaan asukkaille terveyshaittoja. Oleskelu pihoilla kävisi sietämättömäksi.

Ehdottamamme vaihtoehto olisi kaupungille todennäköisesti edullisempi kuin vanhan kaavan mukainen. Riilahdentien korotukseen sopivaa täyttömaata olisi edullisesti saatavissa läheltä Soukan kerrostalotyömaiden louhinnasta. Risteyksen siirtäminen pohjoisemmaksi olisi maastollisesti helppo toteuttaa. Suunnitellun uuden tien pohja taas on epävakaata savimaata ja vaatisi siten huomattavan määrän maanvaihtoa. Tien suunniteltu toteutus vaatisi myös yhden omakotitalotontin osan lunastuksen.

Suunniteltu tie ei toisi mitään merkittäviä liikennehyötyjä. Päinvastoin, kaikkien Hanikan asukkaiden matka linja-autoliikenteen pysäkeille pitenisi vähintään 400 metriä. Ottaen huomioon, että jo nyt hanikkalaisten matkat pysäkeille ovat satoja metrejä ja jopa kilometri, tämä varmasti lisäisi yksityisautoilun houkuttelevuutta ja tekisi alueella asuvien iäkkäiden ja liikuntaesteisten henkilöiden liikkumisen entistä vaikeammaksi. Myös osa Soukansyrjän asukkaita joutuisi kulkemaan pysäkeille huomattavasti entistä pidemmän matkan.

Tien rakentamista perustellaan sillä, että vanhan Riilahdentien osan poistuminen käytöstä loisi yhtenäisen ja laajan puistoalueen. Riilahdentien molemmat puolet ovat ruovikkoa, jolla ei ole suurempaa arvoa ihmisten virkistymiseen käytettävänä puistoalueena. Alueella ei voi liikkua jalkaisin – paitsi Riilahdentietä pitkin – koska se kasvaa tiheästi kaislaa, pajua ja on useimmista kohdin veden varassa yli saappaanvarren mitan. Alueella pesivien viiksitimalien ja viitasammakkojen kannat ovat vahvoja nykyisestä tiestä huolimatta.

Kaupunki on irtisanonut Soukka-Seura ry:n maanvuokrasopimuksen alueelta perustellen irtisanomista tarpeella käyttää alue tienrakennukseen ja sen aikaiseen varastointiin. Alueella on 30 vuokraviljelypalstaa ja niiden viljelemisestä on saanut liikuntaa ja virkistystä arviolta yli kuusikymmentä kuntalaista. Palstaviljely on hyödyllinen, ympäristöystävällinen ja yhteisöllinen harrastus, joka on useimmille palstaviljelijöille erittäin tärkeää. Jotta alueella olisi arvoa puistoalueena, se vaatii huomattavaa kunnostustyötä varastokäytön jälkeen. Alue on pääosin pehmeää savimaata, joka ei edes sovellu raskaiden työkoneiden liikkumiseen ja säilyttämiseen.  Asemakaavan ja tiesuunnitelman muuttaminen mahdollistaisi palstaviljelyn jatkumisen, jolloin palstaviljelijät huolehtivat alueesta ilman, että siitä aiheutuu kaupungille kustannuksia.

Ihmettelemme, että tämänhetkisen taloudellisen tiukkuuden aikoina kaupunki investoi tällaisiin turhiin katuhankkeisiin. Katsomme, että kaupungin varoja tulisi suunnata tärkeämpiin hankkeisiin, kuten homekoulujen korjaustöihin.

Espoossa, syksyllä 2013
Soukka-Seura ry
suuri joukko alueen asukkaita

3092013_221325_0.png
Asukkaat kokoontuivat 29.9.2013 pohtimaan Riilahdentie-asiaa.  

3092013_221728_2.jpg
Vesiniityn palsta-alueella on tänä kesänä saatu satoa myös bataateista.
Foto: Esa Alapoti

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Espoo.fi kaavoitus

ELY-keskus antoi oikaisukehotuksen Espoon valtuuston pohjois- ja keskiosien yleiskaavapäätöksestä  

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut oikaisua pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymispäätökseen. Valtuusto...

Lue lisää »

Finnoon keskuksen asemakaavoitus uudelleen työn alle – lintujen suojeluun vahvempi velvoitus

Toukokuussa kumoutunut asemakaava valmistellaan uudelleen syksyllä. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn...

Lue lisää »

Uutiset Kotiseutuliitto.fi

Rakennusten purkamiselle on vaihtoehtoja – kun ne vain selvitetään

Purku-uhan alle joutuu jatkuvasti monenlaisia ja yhä nuorempia rakennuksia, kun niiden käyttötarve lakkaa ja...

Lue lisää »

Vinkkejä monikulttuuriseen toimintaan – tervetuloa etäkahveille 23. toukokuuta

Mitä on monikulttuurinen toiminta paikallisyhteisössä? Miten tavoittaa monikulttuuriset toimijat? Voiko...

Lue lisää »