web stats
diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow
Soukka-seura ry - Sökö-sällskapet rf

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tietotori

Soukka-seuran kannanotto kirjastoasiaan 2010

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään vuonna 2007 Espoonlahden aluekirjaston, yhteispalvelupisteen ja kulttuurisalin hankesuunnitelman ei päättänyt mitään Soukan ja Kivenlahden kirjastoista. Tämä siis merkitsee, että ne jatkavat entisellään.  Vastaavasti kaupunginvaltuusto ei ole määrännyt Kivenlahden ja Soukan kirjastojen lakkauttamista, kun se on hyväksynyt kuluvan vuoden talousarviota hyväksyessään lauseet Espoonlahden aluekirjasto valmistunee aikaisintaan 2012. Aluekirjastolle etsitään tiloja Espoonlahden keskustan alueella jo ennen uuden aluekirjaston valmistumista."  Talousarviossa siis vain edellytetään mahdollisten vaihtoehtojen kartoittamista.

Tässäkin asiassa kuntaa ja myös virkamiehiä velvoittaa Kuntalain 1. luvun 1 §:n määräys ”Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.” Olemme 1.3.2010 päivätyssä kannanotossamme selvittäneet eräitä tällaisia näkökohtia, jotka kiistämättä puoltavat lähikirjastoja ja lainausautomaatteja sekä muita moderneja ratkaisuja keskuskirjastojen sijaan.
Soukan kirjaston rakennus ja kirjaston kuten myös työväenopiston tilat kaipaavat kiistämättä kunnostusta. Kyse ei kuitenkaan ole mistään akuutista tilanteesta, ja kaupungin asiantuntijaelin on työsuojelun kannalta lausunut: ”Työsuojelu suosittelee vesivahinkojen tutkimista ja aiheuttajien poistamista, ilmanvaihdon mittaamista ja oikeaa mitoittamista (mahdollista putkiston puhdistusta), varapoistumistien parantamista, hissiyhteyden kunnostamista, savenpolttouunien sijoittamista omaan tilaan sekä säleikön salvan lyhentämistä.”  Pelastuslaitos ei tarkastuksessaan edellyttänyt mitään merkittäviä korjauksia.

Kaupungin tulee huolehtia, että sen tilat ovat kunnossa.  Vesikaton vuodot ovat kiireellisesti korjattavia eikä niitä saisi päästää edes syntymään. Kirjaston hätäpoistumistietä tulisi parantaa, ja se on tehtävissä vähäisin muutoksin eikä edellytä kirjaston toiminnan osittaistakaan sulkemista. Talon ylimmän kerroksen tilat kuumenevat kesähelteillä. Tämän ongelman poistamiseen tulisi parantaa ilmanvaihtoa ja eristystä. Ilmanvaihdon kunnostuksen yhteydessä voi olla järkevää ottaa käyttöön myös poistoilmasta lämpöä talteen ottava laitteisto.  Olemme moneen kertaan painottaneet esteettömyyden poistamiseen edullista ratkaisua, erillistä hissiä kävelyraitilta kirjastokerrokseen. Täydellinen peruskorjaus ei voi maksaa muutamaa miljoonaa, kuten valmistelija esittää. Tämä merkitsisi jopa 5000 € /m2 kustannuksia, kun vastaavien tilojen uudisrakentamisen kustannuksetkaan eivät ole 2000 €/m2 suuremmat. Osa kustannuksista kuuluu kiinteistöyhtiölle ja osa, mm. sisäpintoja koskevat, osakkaalle.  Keskinäisin sopimuksin näistä voidaan poiketa.

Kivenlahden ja Soukan asukkaiden kirjastopalveluiden suuren huonontamisen perusteluksi tasa-arvovaatimus muiden alueiden kanssa on varsin huono peruste, kun tässä ei saavuteta edes mitään kustannussäästöjä vaan päinvastoin kirjastotoimen kustannukset kasvavat samoin kuin asiakkaiden kulut. Kustannusten esittäminen oli ollut välttämätöntä päätöksenteon tueksi, mutta valmistelija on jättänyt sen tekemättä vaikka lautakunta on niin edellyttänyt.  Mielestämme lautakunnan tulisi antaa tästä tehtävän laiminlyönnistä esittelijälle ja valmistelijalle vakava huomautus.

Mielestämme lautakunnan tulee hylätä kaikki esittelijän esittämät vaihtoehdot ja palauttaa asia edelleen valmisteltavaksi aiemman päätöksen
mukaisesti.

Uutiset Espoo.fi

Koronatartuntojen lisääntyminen kuormittaa tartunnanjäljitystä

Koronavirustartuntojen määrä Espoossa on kasvanut. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä erityisesti nuorilla...

Lue lisää »

Koronarokotuksen tehosterokotuksen aikaistaminen on mahdollista

Voit aikaistaa tehosterokotuksen ajankohtaa aikaisintaan kahdeksan viikon päähän ensimmäisen koronarokotusannoksen...

Lue lisää »

Espoo.fi kaavoitus

Merkityksellisiä kesätöitä

Aleksi Kinnunen, Eveliina Kunnaton ja Hugo Leppäsyrjä miettivät kesätöissään Espoon...

Lue lisää »

Valtuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan

Kaava mahdollistaa 40 000 uutta asukasta ja 7 000 uutta työpaikkaa Pohjois- ja Keski-Espooseen. Kaava-alue on...

Lue lisää »

Uutiset Kotiseutuliitto.fi

Ota käyttöön Kulttuuriperinnön keskustelukompassi!

Kulttuuriperinnön keskustelukompassi on työkalu yhteisöille kulttuuriperintöä käsitteleviin työpajoihin....

Lue lisää »

Vastaa HAMA-kyselyyn harvaan asutun maaseudun kulttuuritoiminnasta

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoima harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen (HAMA) työryhmä kerää...

Lue lisää »