web stats
diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow
Soukka-seura ry - Sökö-sällskapet rf

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tietotori

Muistutus asemakaavasta Soukka II /33038/


Espoon kaupunki
kaupunkisuunnittelulautakunta
PL 20
02771 Espoo

muistutus asemakaavasta LUONNOS, SOUKKA II, Soukka/33038/1

Soukka-seura ry:n  johtokunta  sekä allekirjoittaneet myös yksityishenkilöinä esittävät luonnoksesta seuraavaa:

Soukan asemakaava on pääasiassa laadittu 1960-luvulla,  ja tavoitteena on silloin ollut nukkumalähiön muodostaminen. Kaavassa on paljon hyvääkin, mutta kiistatta se ei täytä kestävän kehityksen periaatteita, mikä on nykyisen ja edeltävänkin lain keskeinen vaatimus. Soukan kaavan vakavimmat puutteet ovat työpaikoille ja palveluille kaavoitettujen alueiden lähes täydellinen puuttuminen ja osin sen myötä asukkaiden kohtuuttoman suuri liikkumistarve. Alueella on nykyiseenkin asukasmäärään nähden hyvin huomattava työpaikkavaje, määrältään tuhansia kappaleita. Tasapainottaminen siis edellyttäisi kaavan uudistamista siten, että siinä osoitettaisiin kävelyetäisyydelle työpaikkarakentamista varten 150000 kerrosneliömetriä. Tähän tarvittavaa yli kymmenen hehtaarin maa-aluetta ei ole helposti osoitettavissa.

Kyseessä oleva tontti on aikoinaan kaavoitettu huoltoasemalle. Perustellusti voidaan olettaa, että kukaan ei ole nykyisinkään kiinnostunut rakentamaan tällaiselle paikalle huoltoasemaa tai vastaavaa. Rakentaminen saattaisi olla myös mahdotonta, mikäli esim. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaisesti arvioitaisiin kaavan ajanmukaisuutta ennen rakennusluvan myöntämistä. Maanomistajan kannalta tontti on siis varsin epäkurantti ja kaupalliselta arvoltaan vähäinen huolimatta 300 neliömetrin rakennusoikeudesta.

Maanomistaja hakee tontin muuttamista asuinrakentamiselle ja sen rakennustehokkuuden nostamista yli kolminkertaiseksi.

Muutoksella on huomattavia negatiivisia vaikutuksia:

Alueen työpaikka- ja palvelurakentamiseen sopiva tonttivaranto vähenee, vaikka sen vähyys jo nyt on alueen kestävän kehityksen mukaisen kehittämisen kannalta merkittävin puute.
Tontti on pääliikenneväylien risteyksessä melualueella. Tontille ei voitane luoda määräysten mukaisia meluttomia viihtyisiä oleskelutiloja ja melu kulkeutunee hyvin häiritsevänä myös rakennuksen sisälle. Liikenteen melu on yksi merkittävimmistä asumisen laatua huonontavista tekijöistä. Melusta kärsivien määrää tule pyrkiä vähentämään eikä lisätä. Hyvä kaavoitus on yksi parhaimpia keinoja vähentää liikenteen haittoja.

Esitetyn muutoksen perustelut eivät kestä kritiikkiä:

Soukassa ei ole tarvetta tiivistää asuntorakentamista työvoiman lisäämisen takia. Alueella on jo ennestään potentiaalista työvoimaa tuhansittain vailla paikallisia työpaikkoja. Prosentuaalinen työpaikkaomavaraisuus lienee Espoon matalin.
Selostuksessa todetaan tontille rakennettavan pieniä asuntoja erityisesti nuorille aikuisille, mikä lisää päiväkoti- ja koulupalvelujen tarvetta. Melualueella oleva tontti soveltuu hyvin huonosti nuorten aikuisten asuintontiksi, sillä erityisesti sellaisella pitää olla lasten ulkoleikkejä varten turvalliset ja terveelliset piha-alueet.  Soukan alueella ei ole ylimääräisiä päiväkoti- ja koulupalvelujen reservejä.
Esitetty muutos ei voi mitenkään ryhdistää risteysalueen katutilaa eikä parantaa kaupunkikuvaa nykyisestä. Selostuksessa tonttia arvostellaan asenteellisesti hoitamattomaksi sekametsiköksi. Metsäisellä tontilla on jokunen huonokuntoinen tai jo kuollut puu. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen edellyttääkin tätä. Sairaat tai kuolleet puut on syytä poistaa mikäli ne ovat vaaraksi kulkijoille tai edistävät puita vahingoittavien tautien tai tuholaisten leviämistä.
Tontin käyttäminen työpaikkarakentamiseen hyödyntää myös olemassa olevaa infrastruktuuria ja lisäksi edistää kestävää kehitystä ja tiivistää yhdyskuntarakennetta.

Kaavaa muutettaessa tämän tontin osalta tulisi tarkastella mm. seuraavia vaihtoehtoja:

Tontti muutetaan lähivirkistysalueeksi. Metsäisen kaistaleen säilyttäminen nykyisellään rakentamattomana pitäisi alueen ilmeen totutun luonnonläheisenä ja metsä vaimentaisi liikenteen melua sekä sitoisi muita liikenteen päästöjä. Maanomistajalle tulee tällöin korvata menetetty 300 neliömetrin rakennusoikeus.
Tontti kaavoitetaan toimistotalolle siten, että tehokkuus on enintään 0,6. Tämä tukisi alueen kestävän kehityksen mukaista kehittämistä mahdollistamalla työpaikkaomavaraisuuden kasvua. Tätä tukee myös, että liikennemelu ei häiritse työpaikoilla samalla tavoin kuin asumisessa, alueella jo oleva infrastruktuuri tulee tehokkaampaan käyttöön ja rakennus suojaa tontin luoteispuolella olevia asuntotontteja liikenteen aiheuttamilta haitoilta.


Espoossa 21.6.2001

Soukka-seura ry  p:sta


Matti Viikari varapj.

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Espoo.fi kaavoitus

ELY-keskus antoi oikaisukehotuksen Espoon valtuuston pohjois- ja keskiosien yleiskaavapäätöksestä  

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut oikaisua pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymispäätökseen. Valtuusto...

Lue lisää »

Finnoon keskuksen asemakaavoitus uudelleen työn alle – lintujen suojeluun vahvempi velvoitus

Toukokuussa kumoutunut asemakaava valmistellaan uudelleen syksyllä. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn...

Lue lisää »

Uutiset Kotiseutuliitto.fi

Kotiseututyön ansiomitalit 2023 ovat haettavissa huhtikuun loppuun saakka

Kotiseututyön ansiomitali on liiton korkein tunnustuksenosoitus, joka luovutetaan saajalleen Valtakunnallisilla...

Lue lisää »

Elina Vulli ja Kalle Nikander koordinoivat Kotiseutuliitossa seurantaloavustuksia

Elina Vulli on aloittanut Kotiseutuliiton energia-avustuskoordinaattorina maaliskuun alussa. Kalle Nikander...

Lue lisää »