diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow
Soukka-seura ry - Sökö-sällskapet rf

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Tietotori

Valmisteluaineistosta koskien Espoonlahden keskuksen muutoksia

Espoon kaupunki
kaupunkisuunnittelulautakunta

Soukka-seura ry, Sökö-sällskapet rf:n mielipide valmisteluaineistosta koskien asemakaavan muutosta kohteessa
Espoonlahti, ESPOONLAHDEN KESKUS, MUUTOS, katualueet; ESPOONLAHDEN KESKUS II, korttelit 34341-34342 sekä katu ja puistoalueet; ESPOONLAHDEN KESKUS II, MUUTOS, erityisalueet; ESPOONLAHDEN KESKUS IV, puistoalueet, alue 410702

Soukka-seura on poliittisesti sitoutumaton jatkuvasti kasvava kotiseutuyhdistys, ja sen jäsenmäärä on lähes 600 henkeä.  Seuran maankäytön työryhmä sekä johtokunta ja ovat huolellisesti perehtyneet aineistoon sekä myös muuhun Espoonlahtea yleisimminkin koskevaan maankäyttöön liittyvään materiaaliin.  Voimme päätyä asiassa vain yhteen johtopäätökseen:
Esitetty asemakaavan muutos on esitettyjen tavoitteiden vastainen. Se ei edistä lainkaan esitettyjä tavoitteita vaan on räikeässä ristiriidassa keskeisten maankäytön yleisten tavoitteiden ja määräysten kanssa. Alueen rakentamisen tulee olla pääsiassa työpaikkarakentamista. Ulappakadun ja Espoonlahdenkadun kulmaan tulee varata tontti kulttuuritaloa varten.
Keskeiset perustelut ovat:
alue on liikennemelun ja liikenteen pienhiukkaspäästöjen altistamaa
Espoonlahden kaupunkirakenne on äärimmäisen vinoutunut ja sen korjaamiseen tarvitaan vähintään 20000 työpaikkaa
kaikki työpaikkarakentamiseen sopiva maa-alue tulee käyttää työpaikkarakentamiseen, koska alueella ei ole siihen riittäviä varantoja eikä vapaata kaavoittamatonta maata
Espoonlahden keskukseen on mahdollista luoda atraktiivinen investoijien ja elinkeinoelämän tarpeisiin sopiva työpaikkakeskittymä
esitetty kaavamuutos lisää liikkumistarvetta ja kaupunkirakenteen vinoutumista
Kulttuuritiloja on tarkoitus rakentaa Lippulaivan kauppakeskuksen laajennukseen. Tämä on vain väliaikainen ratkaisu, sillä kauppakeskusrakennusten elinkaari on lähes poikkeuksetta hyvin lyhyt.  Voimassa olevassa kaavassa aiemmin kulttuuritalolle kaavailtu tontti on tarkoitukseen sijainniltaan huono ja tässä kaavamuutoksessa kokonaan poistettu.
Perusteluja mainituista asioista on esitetty oheisessa liitteessä.
Kaavamuutosta käsiteltäessä tulee huomioida lisäksi mm. seuraavat asiat.
Ulappakadun pohjoispäässä kevyen liikenteen väylän ja Kivenlahdenkadun välissä reilun kymmenen metrin matkalla kadussa on 13 % kaltevuus. Koska liikenneturvallisuuden takia ajoneuvojen on voitava tarvittaessa pysähtyä sekä ennen kevyen liikenteen väylää että myös Kivenlahdenkatua, on esitetty kaltevuus sula mahdottomuus hyvänkin sään aikana puhumattakaan liukkaista keleistä.
Kohdassa 2.2.4 Luonnonolosuhteet, Hulevedet, esitetään mitoitukseksi sadetta, jonka intensiteetti valuma-alueelle on 60 litraa /s ja kesto yksi tunti. Tämä on lähinnä tihkusadetta, josta kertyy vettä 0,54 mm/ m2. Määräysten mukaisen mitoituksen tulisi olla vähintään 50-kertainen! Kaavamuutosalueen itäiset osat ovat lainehtineet syvänä lammikkona muutama vuosi sitten reilun sadekuuron jälkeen. Vastaava lammikko oli myös Espoonlahdentien pohjoispuolella peittäen niityn ja osan paikalla olevasta puutarhamyymälästä.  Viereisen Amiraalimäen vahvistetussa kaavassa korostettiin näiden hulevesien purkautumispuron esteettistä merkitystä alueella ja niistä muodostuvia vesiaiheita. Silloisen aluearkkitehdin mainostamat vesiaiheet ovat nyt halkaisijaltaan 1000 mm muoviputkessa maan alla. Jo muutaman vuoden kokemus on osoittanut ongelmat, vaikka alueella ei ole koettu edes poikkeuksellisia sadekuuroja.

Espoossa 30.6.2009

Soukka-seura ry, Sökö-sällskapet rf

Soukka-seura
c/o Matti Viikari
Soukanniitty 15
02360 Espoo


Uutiset Espoo.fi

Vammaisten ja vanhusten kuljetusten vaatimuksia mietittiin yhdessä asiakkaiden kanssa

Kulkukeskuksen valmistelu etenee: Kevään toisessa työpajassa 17.4. Espoon valtuustotalolla kehittäjäasiakkaat...

Lue lisää »

Special Open Stage on avaus kohti yhdenvertaisempaa nuorisotyötä

Special Open Stage tarjoaa erityisnuorille mahdollisuuden päästä esiintymään. Kaikenlaiset esiintymisen muodot,...

Lue lisää »

Espoo.fi kaavoitus

Keilaniemeen merellinen keskus

Keilaniemeen kehkeytyy ainutlaatuinen merellinen keskus. Metroaseman viereen merenrannan läheisyyteen tulee tyylikäs...

Lue lisää »

Espoo muuttaa kuulutuskäytäntöään

Espoon kaupungin kuulutuskäytäntöä on muutettu kaupunginjohtajan päätöksellä 18.3.2019. Muutos perustuu jo...

Lue lisää »

Uutiset Kotiseutuliitto.fi

Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteet uudelle eduskunnalle – vaikutetaan yhdessä!

Suomen Kotiseutuliitto laati viime talvena hallitusohjelmatavoitteet. Kun hallitusneuvottelut nyt käynnistyvät,...

Lue lisää »

Tuula Salo Europa Nostra Finlandin hallitukseen

Kirsi Moisander jatkaa puheenjohtajana Tuula Salo on valittu kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra Finlandin...

Lue lisää »